Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Фундаментална атрибутивна грешка

Фундаментална атрибутивна грешка в социалната психология и атрибутивната теория е тенденцията при хората да изтъкват диспозиционни или базиращи се на личните качества обяснения за конкретно поведение на другите, пренебрегвайки ролята и силата на ...

                                               

Списък с логически грешки

В логиката и реториката логическа грешка или логическа заблуда е грешка в разсъждението, която води до неправилно аргументиране, а от там – до погрешно схващане или предположение. Логическите грешки често звучат риторично убедително, защото разчи ...

                                               

Теория на грешките

Теория на грешките е набор от математически методи за откриване и отстраняване на грешките в науката и производството. Разликата между истинската и измерената стойност се нарича грешка при измерването.

                                               

Формална логическа грешка

Във философията, логиката и реториката като формална логическа грешка се означават такъв тип аргументи, чиято логическа форма е всякога невалидна. По това формалните грешки се отличават от неформалните логически грешки, които са погрешни поради н ...

                                               

Емпиричен изследователски метод

Емпиричният изследователски метод е основен научен метод, който служи за събирането на знание чрез средствата на директното наблюдение и експеримент. Отличителното на научния метод, като метод за добиване на познание, че той е систематичен и обос ...

                                               

Институт по философия и социология

Институт по философия и социология при БАН, до 2019 г. – Институтът за изследване на обществата и знанието, е създаден през юли 2010 г. като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и ...

                                               

Емпиризъм

Емпиризмът е течение във философията, според което цялото човешко знание произхожда от опита и се свежда до него, познанието трябва да се основава на емпирично изследване и индуктивни разсъждения. Той се противопоставя на априоризма, рационализма ...

                                               

Епистемология

Епистемологията е разклонение на философията, занимаващо се с произхода, обхвата и особеностите на познанието. Терминът "епистемология" се употребява в англоезичната, по-рядко във френско- и немскоезичната философия. Въвеждането му се приписва на ...

                                               

Позитивизъм

Позитивизмът е направление в методологията на науката, което обявява емпиричните изследвания за единствен източник на истинското, действително знание, и което отрича познавателната ценност на философското изследване. Позитивизмът е оказал влияние ...

                                               

Скептицизъм

Скептицизъм е всяко отношение на съмнение спрямо дадено знание, факти или мнения/вярвания, които се представят като факти; както и към твърдения, които се приемат за даденост. Философският скептицизъм е цялостен подход, изискващ информацията от в ...

                                               

Tabula rasa

Tabula rasa е латински израз, който се отнася до епистемологическата идея, че индивидите се раждат без вградено умствено съдържание и следователно всяко знание идва от опит или възприятие. Поддръжниците на tabula rasa обикновено не са съгласни с ...

                                               

Правосъзнание

Правосъзнанието или Правното съзнание е отношението на Homo sapiens към правото, въз основа на познанието на закона и субективното - чувствено възприятие за законност и установен правов ред. Правното съзнание е една от формите на общественото съз ...

                                               

Наука

Наука в най-широкия класически смисъл е систематизирано достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено чрез логиката. Съвременната философия на науката дефинира понятието по-тясно, като ограничава обхвата му до знанието, което е експер ...

                                               

История на науката

Историята на науката е дял на историята, изследващ развитието на науката и научното познание и нейното отражение върху културата, икономиката и обществения живот. Голяма част от изследванията в областта на историята на науката си поставят за цел ...

                                               

Емилия Ченгелова

Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова е български социолог, доктор на социологическите науки, професор по социология в Института по философия и социология – БАН.

                                               

Културна антропология

Културна антропология e клон на антропологията, който се фокусира върху изучаването на културните вариации сред хората, събирайки данни например за влиянието на глобалните икономически и политически процеси върху местните културни реалности. Антр ...

                                               

Въведение в обективистката епистемология

"Въведение в обективистката епистемология" е книга на Айн Ранд, публикувана през 1979. Тя представлява обобщение на обективистката теория на универсалиите на Ранд и изследва умствения процес на създаване на понятия, същността на определенията, ра ...

                                               

Конструктивизъм

Конструктивизъм е теория за ученето и знанието, която обхваща редица области като епистемология, педагогика и образователна психология. В основата на конструктивизма е тезата, че човек активно изгражда това, което знае, а не го получава пасивно. ...

                                               

Феминистка философия

Феминистката философия се отнася до философията, към която е подходено от феминистка перспектива. Феминистката философия включва едновременно опит да се използва методологията на философията, за да разшири каузата на феминистките движения и в същ ...

                                               

Платонова епистемология

Платоновата епистемология твърди, че познаването на платонизма е вродено, така че обучението е развитието на идеите, заровени дълбоко в душата, като ръководството на запитване. В няколко диалози на Платон Сократ представя мнението, че всяка душа ...

                                               

Жан Пиаже

Жан Пиажѐ е швейцарски биолог, психолог, логик и философ. В история на психологията теорията му се свързва с термина генетична епистемология, нова научна дисциплина, която цели да обясни познанието посредством неговото формиране.

                                               

Обективизъм (Айн Ранд)

Обективизмът е философия, създадена от руско-американската философка и романистка Айн Ранд. Обективизмът твърди, че реалността съществува независимо от човешкото съзнание; че човек поддържа директна връзка с реалността чрез своите сетива, посредс ...

                                               

Критерий

Крите́рий е признак, основание, мерило за оценка на нещо. Съществено значение имат критериите за истинност на знанието. Съществуват логически и емпирични критерии за истинност. Като формални критерии за истина служат логическите закони: истинно е ...

                                               

Изследване

Изследване в широк смисъл е изучаването, подробното проучване с цел установяване на факти и нови знания или систематичното им събиране и анализ. В по-тесен смисъл на научно изследване това е прилагането на научен метод за изучаване на нещо. Изсле ...

                                               

Куиър

Куиър е неологизъм в английския език, предложен и въведен като ЛГБТ термин през началото на 90-те на XX век и заемка в българския. Вероятно началото на употребата се въвежда с появата на групата за права Queer Nation през 1990, последвана от масо ...

                                               

Даниел Берлайн

Роден е през 1924 година в Салфорд, Великобритания. Става преподавател в Шотландия, САЩ и Канада. Работи в Международния център по генетична епистемология в Женева, където си сътрудничи с Жан Пиаже, като двамата публикуват обща книга през 1960 г. ...

                                               

Стая на загадките

Стая на загадките или стая със загадки е физическа игра в реално време, при която отбор, състоящ се обикновено от двама до пет играчи, бива заключен в стая и разполага с ограничен период от време, обикновено един час, за да разреши последователно ...

                                               

Загадките на Силвестър и Туити

"Загадките на Силвестър и Туити" е американски анимационен сериал, излъчван от 1995 г. до 2000 г. по Kids WB и после върви отново по Картун Нетуърк. В него участват героите на "Шантави рисунки" – котаракът Силвестър и канарчето Туити, заедно с тя ...

                                               

Загадката на седемте часовника

"Загадката на седемте часовника" е разказ на писателите Адриан Конан Дойл и Джон Диксън Кар за известния детектив Шерлок Холмс. Включен е в сборника с разкази "Подвизите на Шерлок Холмс" публикуван през 1954 г.

                                               

Тронки

Тронките са българска етнографска група в Странджанския регион, наред с рупците и загорците. Селищата им са заемали планинската част на община Средец – селата Момина църква, Факия, Кирово, Голямо Буково, Горно и Долно Ябълково, Богданово, Вълчано ...

                                               

Труд (издателство)

Книгоиздателска къща "Труд" е частно издателство в България, основано през 1992 година в София. До 2011 г. със знака на издателството са излезли над 900 български и преводни заглавия – художествена литература, документалистика, биографични четива ...

                                               

Загадките на отец Даулинг

"Загадките на отец Даулинг" е американски мистериозен сериал, излъчващ се между 30 ноември 1987 г. и 2 май 1991 г. Първият сезон е излъчван по NBC, а втори и трети - по ABC. Той е базиран на едноименната книга на Ралф Макинерни, професор по филос ...

                                               

Венецианска загадка

Венецианска загадка е италиански филм от 1970 година. Той е дебютът на актьора Енрико Мария Салерно като режисьор и сценарист. В главните роли участват американският актьор от италиански произход Тони Мусанте и бразилката Флоринда Болкан. Филмът ...

                                               

ЕРА (издателство)

Издателство ЕРА е частно издателство в България, основано в началото на 1996 г. Издателството е член на Асоциацията на българските книгоиздатели. Партньори на издателството са литературни агенции и издателства в Европа и САЩ. Мотото на издателств ...

                                               

Инспектор Стрезов

Инспектор Стрезов е герой от поредицата криминални загадки "Решава логиката" на списание "Космос". Негов създател е писателят Светослав Славчев, който по това време е заместник главен редактор на списанието. Поредицата започва от брой 5 от 1965 г ...

                                               

Ернст Хекел

Ернст Хайнрих Филип Аугуст Хекел е виден немски естественик, един от най-смелите защитници на трансформизма. Професор по зоология в Йенския университет. През 1866 г. се среща с Чарлз Дарвин и става един от най-пламенните привърженици на неговата ...

                                               

Тъмна енергия

Тъмната енергия е предполагаем вид енергия, предложен за обяснение на някои наблюдения относно свръхнови звезди. Идеята за нея възниква през 1998 г., когато астрономи установяват, че наблюдаваните свръхнови са по-тъмни от очакваното, т.е. Вселена ...

                                               

Списък на криптозоолози

Ричърд Елис – Изследовател на морските създания Карл Шукер Джери Колеман Ронан Когън – Автор на "Речник по криптозоология" Скот Кърлис – Криптоботаника, криптозоология и изучаване на митовете на народите по света. Том Бискарди - Проучва следите н ...

                                               

Институт за космически изследвания и технологии

Институтът за космически изследвания и технологии е водещ научноизследователски институт на Българската академия на науките. Главната сграда на ИКИТ се намира на адрес София, п.к. 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1.

                                               

Куиър изследвания

Куиър изследванията или известни още жаргонно на български с транслитерирания от английски вариант куиър стъдис са комплекс от изследвания, касаещи сексуалната ориентация, сексуалните малцинства и джендър идентичносстта. В някои случаи и остаряло ...

                                               

Изследвания на пола

Изследванията на пола е интердисциплинарно академично поле в социалните и хуманитарните науки, което третира проблемите на пола и половата идентичност. Областта е тясно свързана с други теоретични полета като история на жените, изследвания на жен ...

                                               

Операционни изследвания

Изследването на операции е научна дисциплина за анализ на управлението на организации и системи, и аналитичен метод за взимане на по-добри решения. Често се възприема за подполе на математиката. Терминът наука за мениджмънта може да се използва к ...

                                               

Афроамерикански изследвания

Афроамериканските изследвания се подвключва в африкана изследванията. Това е интердисциплинарно академично поле, изучаващо историята, културата и политиката на афроамериканците. В по-широк аспект това поле на изследване включва не само културите ...

                                               

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

42.6524, 23.3889 Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика ИЯИЯЕ e най-големият институт на Българската академия на науките. Основан е през 1972, като наследник на Физическия институт с Атомна научно-експериментална база при БАН. Научн ...

                                               

Институт за социални изследвания

Институтът за социални изследвания е организация за изследване, покриваща теми като социология и континентална философия, най-добре познат като институционален дом на Франкфуртската школа. Институтът е основан във Франкфурт на Майн през 1923 г. к ...

                                               

Национална агенция на океанските и атмосферни изследвания

Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания) е федерално ведомство в структурата на Министерството на търговията на САЩ ; координира различни видове метеорологични и геодезични изследвания и прогнози в САЩ и техните владения, изуч ...

                                               

Изследване на Космоса

Изследването на Космоса представлява откриването и изследването на небесните структури в космическото пространство чрез развиваща се и нарастваща космическа технология. Докато изучаването на пространството се извършва предимно от астрономи с теле ...

                                               

Критически правни изследвания

Критически правни изследвания е движение в правната мисъл, което прилага методи подобни на тези в критическата теория към правото, които се използват и за движението, и за последователите му.

                                               

Информация

Информацията е понятие, свързано с обективното свойство на материалните обекти и явления да пораждат многообразие от състояния, които могат да се предават на други обекти чрез взаимодействия и да се запечатват в тяхната структура. Информацията пр ...

                                               

Служба "Военна информация"

Служба "Военна информация", съкратено СВИ, е специална служба в България за водене на военно разузнаване. Тя е част от структурата на Министерството на отбраната. Централата са намира в София, Министерството на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" № 3. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →