Топ-100
Back

ⓘ Национална художествена академия. Националната художествена академия е най-старото българско висше училище за подготовка на професионални художници в областта и ..                                               

Антони Райжеков

Антони Райжеков е български театрален режисьор, звуков и визуален, интердисциплинарен артист. Роден е в София. Учи последователно режисура и актьорско майсторство в НАТФИЗ 2001 – 2008, джаз импровизация във Виена Консерваториум 2008 – 2013 и информационни технологии – в серия от професионални курсове към LearningTree, Лондон. Антони Райжеков е асоцииран преподавател по експериментални медии в катедра "Медия и дигитални технологии" към Университета за приложни науки в Санкт Пьолтен Австрия от 2011 г. От 2016 г. е гост-преподавател по "Дигитални Изкуства" в Националната художествена академия ...

                                               

Калин Серапионов

Роден е на 16 юли 1967 в град Враца. Завършва Националната художествена академия, София. От 1998 г. е член на Института за съвременно изкуство – София. Изпълнителен директор на Институт за съвременно изкуство – София Участвал е в групови изложби като: After the Wall: Art and culture in post-communist Europe, Moderna Museet, Стокхолм 1999; Manifesta 4, Франкфурт на Майн 2002; Blood & Honey. Future’s in the Balkans, колекция Есел, Виена 2003; In the Gorges of the Balkans, Kunsthalle Fridericianum, Касел 2003; Нито бял куб, нито черна кутия. История в сегашно време, СГХГ, София 2006; Heteroto ...

                                               

Хаим Сутин

Хаим Сутин е руско-еврейски художник-експресионист, живял и творил във Франция. Вдъхновен от класическата европейска художествена традиция и от творбите на Рембранд, Шарден и Курбе, Сутин изработва свой индивидуален стил, развиващ се в течението на абстрактния експресионизъм.

                                               

Ирина Дерюгина

Ирина Ивановна Дерюгина е съветска гимнастичка, заслужил майстор на спорта на СССР по художествена гимнастика. Единствената съветска гимнастичка, която е два пъти абсолютна световна шампионка. Треньорка на украинския национален отбор по художествена гимнастика, вицепрезидент на украинската федерация.

                                               

Еранухи Асламазян

Еранухи Асламазян е арменска и съветска художничка живописец, керамик и график. Удостоена е с названието заслужил художник на Арменска ССР. По-голямата ѝ сестра Мариам Асламазян също е художничка.

                                               

Ясна Хорват

Ясна Хорват е хърватска писателка, мултимедийна художничка, теоретик на културата и учен в областта на количествената икономика. Пише романи, есета, книги за деца и младежи и научни и професионални трудове от два научни клона. Повечето от нейните романи са оценени като разказ в литературната форма улипо.

Национална художествена академия
                                     

ⓘ Национална художествена академия

Националната художествена академия е най-старото българско висше училище за подготовка на професионални художници в областта изящните и приложните изкуства.

Сградата е построена през 1907 година по проект на руския архитект Александър Смирнов.

                                     

1. История

Още през 1864 г. Николай Павлович предлага да се създаде българско рисувално училище по подобие на съществуващите тогава академии в Западна Европа. След Освобождението Константин Величков, Иван Мърквичка, Антон Митов и д-р Иван Шишманов подготвят и внасят законопроект за създаването му и на 14 октомври 1896 в София е открито Държавно рисувално училище популярно като Рисувалното училище.

Първите преподаватели в него са Иван Мърквичка – преподавател по живопис и директор на училището, Антон Митов – по история на изкуството и Борис Шатц – по моделиране. Ярослав Вешин е поканен 1897 за преподавател по рисуване и живопис, Жеко Спиридонов по моделиране и вечерен акт 1898, П. Клисуров – рисуване по гипсови модели, М. Василев – по скулптура 1899, Ив. Ангелов – по рисуване от натура 1900.

В началото рисувалното училище се състои от два отдела – първият за учители по рисуване, вторият за художници по приложно изкуство и за художествена индустрия. Занятията се провеждат първоначално в частни стаи под наем. Сградата на училището на улица "Шипка" 1 е завършена през 1907 година по проект на руския архитект Александър Смирнов. То последователно се преобразува през 1909 г. в Художествено-индустриално училище, през 1921 г. – в Художествена академия, през 1951 г. – във Висш институт за изобразително изкуство "Николай Павлович", а през 1995 г. – в Национална художествена академия.

                                     

1.1. История Ректори

Един от най-ключовите ръководителите на висшето училище е проф. Жеко Спиридонов, кой е бил ректор на Академията от 1909 до 1911 г., от 1924 до 1926 г. и от 1929 до 1930 г., когато напуска по свое желание. В периода 1936 – 1937 г. ректор е проф. Никола Маринов. Васил Захариев е ректор от 1939 до 1943 г., а проф. Иван Лазаров е ректор първи мандат от 1937 до 1939 и втори от 1943 до 1945 г. Дечко Узунов е първият ректор след края на Втората световна война и по време на резките промени, които настъпват в страната и в Художествената академия. Остава на поста два мандата – от 1945 до 1947 г. и от 1947 до 1950 г., когато е заменен от Крум Кюлявков 1950 – 1953. Панайот Панайотов е следващият ректор 1953 – 1957 и 1957 – 1962.

В периода 1962 – 1966 г. ректор е проф. Александър Поплилов, последван от Илия Петров – 1966 – 1968 г. Секул Крумов управлява Института от 1968 до 1972 и от 1972 до 1976 г. Между 1976 и 1983 г. ректор на ВИИИ е проф. Величко Минеков, а след него Христо Нейков 1983 – 1985 и Найден Петков 1985 – 1987. Първият ректор, който прекрачва границата на 1989 г. е Борис Гондов 1987 – 1992.

През 1992 – 1994 г. ректор е проф. Владислав Паскалев, а Иван Шошов от 1994 до 1999 г. От 1999 до 2003 г. ректор е проф. Иван Газдов. От 2003 до 2007 г. ректор е проф. Божидар Йонов. От 2007 до 2015 г. ректор е проф. Светослав Кокалов. От 2015 до 2019 г. ректор е проф. Николай Драчев. През януари 2020 г. за ректор е избран проф. Георги Янков.

                                     

2. Факултети и специалности

Националната художествена академия се състои от 2 факултета:

 • Факултет за изящни изкуства
 • Факултет за приложни изкуства

Съществуват следните специалности за придобиване на висше образование от професионално направление "Изобразително изкуство" за образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър:

Факултет за изящни изкуства ФИИ
 • Скулптура – бакалавър, магистър
 • Стенопис – бакалавър, магистър
 • Графика – бакалавър, магистър
 • Живопис – бакалавър, магистър
 • Книга и печатна графика – бакалавър, магистър
 • Изкуствознание – бакалавър, магистър вж. също Катедра по изкуствознание
 • Плакат и визуална комуникация – бакалавър, магистър
Факултет за приложни изкуства ФПИ
 • Порцелан и стъкло – бакалавър, магистър
 • Сценография – бакалавър, магистър
 • Дизайн на детска среда – бакалавър, магистър
 • Мода – бакалавър, магистър
 • Текстил – бакалавър, магистър
 • Керамика – бакалавър, магистър
 • Индустриален дизайн – бакалавър, магистър
 • Рекламен дизайн – бакалавър, магистър
 • Резба – бакалавър, магистър
 • Метал – бакалавър, магистър
 • Реставрация – само магистърска програма 5 години
Интердисциплинарни програми
 • Интердисциплинарна магистърска програма Дигитални изкуства
 • Интердисциплинарна магистърска програма Фотография

Във всички специалности се изучават дисциплините: "История на изкуството", "Естетика", "Философия", "Рисуване", "Пластична анатомия", "Перспектива", "Чужди езици" и "Спорт" по интереси.

Желаещите да придобият учителска правоспособност изучават допълнително дисциплините "Педагогика", "Приложно-експериментална психология на изобразителната дейност", "Психология", "Хоспетиране", "Педагогическа практика" и "Методика" на изобразителното изкуство. Тези дисциплини се преподават от членовете на катедри Изкуствознание, Рисуване и Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини.

Периодът за завършване на образователно-квалификационната степен о.к.с. "Бакалавър" в Националната художествена академия е четири академични години, а о.к.с. "Магистър" обхваща една и половина академична година.

Преподаването в Академията се извършва по предмети, като кредитите за всеки предмет се измерват в брой часове за семестър или за учебна година. Курсовете по различните предмети завършват с изпити, а оценяването се осъществява по шестобалната система. Професионалните задачи, конферансите, курсовите работи, дипломните защити и проекти са важна съставна част от образователния процес, наред с теоретичните изпити. Всяка катедра има възможност за осъществяване на специализации и докторантури във всички посочени специалности.

Академията е издател на "Изкуство и критика" – единственото специализирано списание за съвременно българско изкуство 2012 г.                                     

2.1. Факултети и специалности Филиал на НХА в Бургас

От 2018 година Националната художествена академията териториално изнася своя образователна структура – Филиал в Бургас.

Филиалът в Бургас е създаден по силата на Постановление № 16 от 5 февруари 2018 г. на Министерския съвет. В него се обучават студенти по специалностите "Живопис", "Стенопис", "Графика", "Книга, илюстрация, печатна графика", "Плакат и визуална комуникация", "Рекламен дизайн", "Мода" и магистърска програма "Арттерапия".

Филиалът на НХА се помещава в зоната за свободен достъп на Бургаското пристанище, Магазия 1. Филиалът в Бургас е организиран със съдействието и цялостната подкрепа на Община Бургас.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →